Αντάπτορες ECU/P28-P30 OBD1 σε OBD2A οι οποίοι τοποθετούνται σε Honda Civic Ek χρονολογία από το 1996 έως το 1998 και σε Honda DC2 Integra, χρονολογία από το 1996-2001