Βάσεις αλουμινίου Hasport, aftermarket οι οποίες είναι ενυσχημένες για καλύτερη στίριξη του μοτέρ και τοποθετούνται σε Honda Civic B Series (B16/B18) Eg, χρονολογία απο το 1992 έως το 1995 και σε Honda Integra, χρονολογία από 1996 έως το 2001

Η παραπάνω αναγραφόμενη τιμή αναφέρεται σε τρία τεμάχια