Δαχτυλίδια κυλίνδρων αλουμινίου Block Guard (αεροπορικού τύπου Golden Eagle) τα οποία παρέχουν καλύτερη αντοχή στον κινητήρα και τοποθετούνται σε Honda Civic Ep3, Κ20Α2 χρονολογία από το 2002 έως το 2006, σε Intergra DC5 RSX, χρονολογία από το 2001 έως το 2006