ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ SMART FORTWO/ROADSTER ΜΟΝΤΕΛΟ 450/452

60

Εμπρόσθιο ψαλίδι για Smart Fortwo – Roadster Coupe/Cabrio Μοντέλο 450 / 452

Εμπρόσθιο ψαλίδι, aftermarket το οποίο τοποθετείτε σε Smart Fortwo Coupe/ Cabrio Μοντέλο 450, χρονολογία από το 1998 έως 2006 και Smart Roadster Μοντέλο 452, χρονολογία από το 2003 έως το 2005