Λεβιές αλουμινίου billet k-tuned aftermrket για k-swap μετατροπή ο οποίος τοποθετείτε σε Honda Civic Eg/Ek, χρονολογία από το 1992 έως το 2000 και σε Honda DC2 Integra, χρονολογία απο το 1996 έως το 2001