Πατάκια aftermarket τα οποία είναι κατάλληλα για Honda CRX, χρονολογία από το 1988 έως το 1991

Τα πατάκια είναι διαθέσιμα με το λογότυπο της Honda σε:

  • Μαύρο με μαύρο ρέλι
  • Μαύρο με κόκκινο ρέλι
Επιλογή χρώματος

Μαύρο ρέλι, Κόκκινο ρέλι